Zal hij komen?

Zal hij komen?

Marieke zit in de klas uit het raam te staren. Het is alweer de laatste dag voor de kerstvakantie. Wat heeft ze een zin in de kerstdagen, dan kan ze eindelijk haar ooms en tantes weer zien. Gezellig samen zijn met de familie is iets waar Marieke elk jaar weer naar uitziet. Maar nu moet ze echt even opletten want wat de juf nu gaat vertellen is heel belangrijk. Ze gaan straks namelijk naar de kerk waar het hele dorp samenkomt om kerst te vieren met de basisschool waar Marieke naar school gaat. Ook de klas van Marieke mag hieraan meewerken. Ieder kind heeft zijn eigen taak voor de hele avond en Marieke mag het kerstverhaal vertellen. Dit is het belangrijkste deel van de hele avond vindt Marieke want dan krijgen ook mensen die niet geloven, zoals haar buurman, het kerstverhaal te horen. Wat is Marieke blij dat haar buurman vanavond ook komt ze had hem speciaal gevraagd om te komen.

Haar buurman komt nooit naar de kerk. Hij heeft wel eens gezegd dat hij zich daar niet thuis voelt. Marieke wil hem laten zien door middel van de kerstdienst van school dat het juist heel fijn kan zijn om in de kerk te komen. Marieke weet namelijk dat haar buurman altijd alleen is met de feestdagen en dat vindt ze zielig voor haar buurman. Ze hoopt dat deze kerstdienst ervoor zorgt dat hij met de kerstdagen in de kerk zal zijn om met de mensen van de kerk samen kerst te vieren.

Dan is het zover de tijd voor school is om. Nu gaan ze naar de kerk om alles nog een keer te oefenen want het moet natuurlijk wel goed gaan deze avond. Marieke vertelt het verhaal tussen de liedjes die gezongen worden door . Alles gaat helemaal goed en ze is zelfs haar tekst niet vergeten. Daarna gaan ze terug naar school om met iedereen te eten dat is heel gezellig. Alle kinderen oefenen nog een beetje wat ze straks moeten doen als ze terug zijn in de kerk. Marieke legt voor de zekerheid toch de bijbel open op de juiste plaats. Ze is een beetje bang dat ze het straks niet meer weet en ze wil niet dat ze daar dan staat te hakkelen. De avond begint bijna maar de directeur wil nog even wat tegen de kinderen zeggen. Hij is er zo trots op dat ze dit durven doen voor het hele dorp. ook wenst hij ze succes. Dan vragen de kinderen omdat ze nu toch met zijn allen samen zijn of ze nog een keer kunnen bidden dat vanavond alles goed mag gaan. De directeur vindt het heel mooi dat de kinderen dit vragen. Hij vertelt dat ook aan de kinderen, daarna gaan ze bidden.

Na het gebed is het zo ver de mensen stromen langzamerhand binnen. Marieke heeft erg veel last van de stress omdat ze straks alleen moet praten en dat vindt ze toch wel een beetje eng om te doen maar ook heel leuk. De kerkzaal is nog niet vol, maar Marieke ziet haar buurman ook nog niet zitten. Hij zal vanavond toch wel komen? Er blijven mensen binnen komen en de kerk vult zich nog meer. Nog altijd ziet Marieke haar buurman niet zitten. Ze vindt het nu wel spannend worden want de kerk is bijna vol en het is bijna tijd om de deuren te sluiten. Dan gaan de deuren dicht en heeft Marieke de hoop opgegeven. Ze denkt: “hij komt vast niet meer.”

De directeur begint de avond en vertelt dat het programma en alle tekst te vinden is in het programmaboekje. Vervolgens vraagt hij of alle aanwezigen hun mobieltje op stil willen zetten omdat dit kan storen in de apparatuur als ze bezig zijn.  Daarna opent de directeur de avond echt door het eerste lied op te noemen wat gezongen wordt door iedereen. De organist zet in en de kinderen beginnen met zingen en de andere mensen volgen, dit is het moment waarop Marieke even haar stress vergeet die ze net nog had. Dan is het grote moment daar. Marieke moet naar de lessenaar lopen om te beginnen aan het stuk wat zij moet voorlezen. Marieke moet vanavond steeds iets voorlezen van lukas 2 namelijk vers 1 tot en met 20 maar dat is wel in stukken opgedeeld en er komt nog een pauze tussendoor. Ze begint en ze kijkt naar achter want daar zit de juf en die vertrouwt ze wel.

Het gaat helemaal goed dat eerste stukje. Dan mogen de kinderen zingen en dat kunnen ze zo goed. Tijdens het tweede stukje wat Marieke aan het lezen is komt haar buurman ineens binnen. Een van haar klasgenoten moet de deur open hebben gedaan voor hem, anders kun je niet naar binnen komen. Wat is ze blij om hem te zien! Ze hoopt heel erg dat ze in de pauze even de tijd heeft om met hem te praten, maar eerst moet ze haar stukje afmaken ze merkt dat ze stil viel toen hij binnen kwam. Ze gaat snel weer verder. Als de kinderen weer zingen heeft Marieke even de tijd om na te denken over wat er zojuist gebeurd is. Dan moet ze alweer haar laatste stukje voorlezen voordat de pauze begint. De kinderen zingen nog wat en dan komt de directeur weer aan het woord. Die vertelt dat er nu tijd is om iets te drinken en een plakje cake te eten.

Marieke probeert haar buurman even op te zoeken dan ziet ze hem staan. Meteen stapt ze op hem af want ze heeft hem iets leuks te vertellen. Dan ziet haar buurman haar ook en kan ze hem eindelijk spreken. Haar buurman zegt hoe mooi hij het vind dat haar school dit kan en dat alle kinderen alles uit hun hoofd weten. Dan kan Marieke eindelijk aan het woord. Ze vertelt hem hoe blij ze is dat hij uiteindelijk toch nog gekomen is en ze laat hem de reden weten waarom ze hem heeft uitgenodigd. Ze vindt het zo zielig dat hij elke kerst alleen is en ze kan hem nu eindelijk vertellen dat hij namens haar kerk is uitgenodigd om met kerst bij de diensten te zijn. Ze vermeldt er ook bij dat ze heel erg hoopt dat hij dan ook komt maar wel dat hij dan niet te laat is. Haar buurman zegt dat hij het nog niet weet of hij zal komen. Dan gaat de avond weer verder maar het blijft door haar hoofd spelen wat de buurman heeft gezegd. Dat hij nog niet weet of hij komt op kerstdag, maar daar moet ze nu helemaal niet aan denken want ze moet weer verder.

Als Marieke thuis is, zit ze toch weer na te denken over de opmerking van de buurman. De volgende dag komt Catherina en daar heeft Marieke heel veel zin in. Catherina is namelijk niet alleen haar nichtje maar ook haar beste vriendin ze vindt het dan ook erg gezellig wanneer ze met kerst bij haar thuis komen. Het gezellig samen zijn heeft Marieke altijd al het leukste van het jaar gevonden.  Ze ziet er echt naar uit om haar nichtje weer te zien. Dit keer blijft haar nichtje ook slapen. Ze heeft er zoveel zin in lekker drie dagen met Catherina doorbrengen. Als Catherina er eindelijk is hebben beide meiden elkaar zo enorm veel te vertellen! Ze hebben elkaar al heel lang niet gezien. De meiden gaan meteen door naar boven naar de kamer van Marieke om gezellig te kletsen.  Als ze alles hebben besproken noemt Marieke toch op dat haar nog iets dwars zit. Ze vertelt over haar buurman die naar de kerstviering van haar school is gekomen en dat ze hem heeft uitgenodigd om ook met kerst te komen naar de kerk om daar samen met de gemeente kerstmis te vieren, ook vertelt ze dat haar buurman heeft gezegd dat hij niet zeker weet of hij wel komt met kerst. Ze vindt dit toch wel erg moeilijk vertelt ze. Marieke snapt niet dat haar buurman nog twijfelt. Hij heeft toch gemerkt hoe fijn het is om samen te zijn met mensen. Maar dan vraagt Catherina “Waarom gaan we eigenlijk naar de kerk op eerst én tweede kerstdag?” Daar weet Marieke ook het antwoord niet op dus gaan ze naar beneden om het te vragen aan de vader van Marieke. Als de meiden beneden zijn gaan ze meteen naar de vader van Marieke en vragen ze waarom ze op eerste én tweede kerstdag ook nog naar de kerk moeten. De vader van Marieke vertelt dat ze dan ook nog een keer naar de kerk gaan omdat we dan herdenken dat de Heere Jezus is geboren. “Maar” zegt de vader van Marieke “dat zal de dominee morgen nog wel beter uit kunnen leggen dan ik.” De volgende dag zijn de meiden aangekleed in hun kleding die speciaal gekocht is voor de kerst. Ze gaan straks naar de kerk en daar hebben de meiden toch wel erg veel  zin in.

Toch heeft Marieke ook last van spanning want ze hoopt zo dat haar buurman er is tijdens de dienst. Dat zou zo fijn zijn! Voor haar maar ook voor de buurman. Dan is hij een keer niet alleen met de kerst. Marieke merkt dat ze nu echt moet gaan opletten en niet over andere dingen na moet denken, anders mist ze de hele uitleg over haar vraag. Ze wil zo graag het antwoord op haar vraag horen, maar ze hoopt ook dat haar buurman bij deze diensten zal zijn. Dan zijn ze bij de kerk en gaan ze naar binnen. Als ze dan eindelijk zitten beginnen de meiden weer te kletsen. De dienst is toch nog niet echt begonnen wel speelt het orgel al. De organist speelt vooral prachtige kerstliederen die ook bekend zijn bij alle gemeenteleden. Marieke ziet haar buurman nog niet. Ze hoopt wel echt dat hij komt ze had nog zo nadrukkelijk gezegd dat ook de kerkenraad hem had uitgenodigd. Net voordat de dominee binnenkomt ziet ze haar buurman naar binnen lopen. Daar is hij dan eindelijk. Wat is ze blij dat hij gekomen is dan kan ook hij het verhaal van de dominee horen en dan is hij niet alleen met kerst maar dan samen met de anderen. De dienst begint, nu moet ze echt opletten. Dan begint de dominee met zijn preek Marieke en Catherina zitten aandachtig te luisteren want nu krijgen ze te horen waarom ze op eerste en tweede kerstdag ook nog eens samenkomen terwijl ze op zondag ook al in de kerk zitten.

Dan vertelt de dominee van dit prachtige wonder dat de Heere Jezus geboren werd in een stal omdat er geen plekje meer was in de herberg. Ook vertelt hij dat het belangrijk is dat diezelfde baby een plekje mag hebben in je hartje. Maar nog steeds hebben Marieke en Catherina geen antwoord op hun vraag van gisteren terwijl de vader van Marieke had gezegd dat het vandaag uitgelegd zou worden. Dan begint de dominee aan het tweede punt van zijn verhaal en dan wordt er duidelijk waarom we nou op eerste en tweede kerstdag ook nog samen komen. Het is heel belangrijk dat we ook op die twee dagen in het jaar samen komen want dan herdenken wij dat de Heere Jezus is geboren, en dat is een heel belangrijk iets want alleen doordat de Heere Jezus is geboren is kon hij aan het kruis gaan en dat is belangrijk voor de genade die we van God krijgen want alleen door zijn genade kunnen wij een nieuw hartje krijgen en dat is toch wel het belangrijkste in ons leven.

Na de dienst gaat Marieke naar haar buurman toe en die vertelt haar hoe mooi hij het vond om deze dienst bij te wonen ook zegt hij dat hij misschien wel vaker naar de kerk zal gaan. Marieke is hier erg blij om. Ze vindt het fijn dat haar buurman het zo fijn heeft gevonden. Dit is nog eens een mooi gevolg van wat samen zijn in een kerk kan doen. Dan is het tijd voor het leukste van de dag vindt Marieke ook alle andere familieleden komen nu en dan gaan ze gezellig samen eten. Dat is wat Marieke leuk en belangrijk vindt dat iedereen met de feestdagen gezellig met iemand samen kan zijn.